Temagruppe om facader

Facadeudtryk kan fortælle forskellige historier. Hvilken historie vil vi fortælle om Galgebakken?

Det er et af de spørgsmål, der er blevet diskuteret på facadetemagruppemøderne.

Alle møder finder sted kl. 19.30 i Fælleshuset.