HPU og rådgiverne - Nova5 arkitekter og Orbicon rådgivende ingeniører samt BO-VEST inviterer til informations- og spørgemøde den 3. oktober september i beboerhuset klokken 18.00.

Der vil på dette møde blive fortalt om de arbejder i helhedsplanen, som ikke vedrører ventilation. Det er med andre ord et møde om udearaler, facader, badeværelser  og projektet som sådan.

Mødet vil samle op på beslutninger truffet ved skema As vedtagelse i 2012.

Invitation til mødet er omdelt i papirudgave til alle husstande.

Vel mødt!

Mødematerialer på web og på tryk

Du kan finde materialerne i en trykt udgave på ejendomskontoret eller du kan læse dem online via linket neden for.

Se materialerne til mødet

- NB! Rådgiver arbejder på fortsat materialet frem til selve mødedagen, hvorfor der kan forekomme ændringer.