HPU og rådgiverne - Nova5 arkitekter og Orbicon rådgivende ingeniører samt BO-VEST inviterer til informations- og spørgemøde den 25. september i beboerhuset klokken 18.00

Mødet vil samle op på beslutninger truffet ved skema As vedtagelse i 2012 og fortælle om arbejdet med ventilationsløsninger og krybekældre.

Invitation til mødet er omdelt i papirudgave til alle husstande.

Vel mødt!

Mødematerialer på web og på tryk

De materialer, som rådgiverne vil præsentere på mødet kan du downloade til din egen pc via dette link

Du kan også finde et trykt eksemplar på ejendomskontoret.

Rådgiver redigerer fortsat materialet frem til mødet, så der kan forekomme ændringer.