Byggeudviklingschef Jesper Rasmussen, byggeprojektleder Christian Lind, Bettina Neldeberg fra Orbicon rådgivende ingeniører samt Thomas Dahl og Frank Borch Sørensen fra NOVA5 arkitekter havde fået sat et møde i stand med Landsbyggefonden den 31. marts 2017. 

Formålet med mødet var at drøfte de alternative ventilationsløsninger, der har været fremkommet på Galgebakken. Tidligere har Landsbyggefonden givet udtryk for, at de vil støtte en helhedsplan for renoveringen af Galgebakken, hvis ventilationen bliver en balanceret, mekanisk løsning.

Læs referatet fra mødet - referatet blev godkendt 7.4. 2017