Vedrørende kuldebroer

Eftersom det tidligere (maj 2014) er konstateret, at bebyggelsen fremstår med betydende kuldebroer i relation til samlingen mellem sokkel og ydervæg, bør der udføres sokkelisolering, så kuldebroer omkring sammenbygningen mellem ydevægge, sokler og dækelementer reduceres. I samme omfang tætnes sokler mod evt. indtrængende overfladevand udefra.

Omfangsdræn om samtlige lejemål

Der bør udføres omfangsdræn af samtlige lejemål i bebyggelsen. Herunder sikres det, at der er korrekt afledning af overfladevand, så dette føres væk fra facaderne på alle sider af bygningerne.

Installation af mekanisk ventilationsanlæg

For at sikre, at den interne fugtbelastning og luftskiftet i boligerne har et acceptabelt samspil, bør der installeres balanceret mekanisk ventilation i boligerne. Ventilationsanlægget skal være balanceret, da der ikke må skabes undertryk i boligerne, så der opstår risiko for, at der kan trækkes ”falsk” luft gennem revner og sprækker fra krybekældrene og ind i boligerne. Det er specielt vigtigt med et mekanisk ventilationsanlæg, hvis der i forbindelse med en renovering foretages udskiftning af vinduer og døre.

Læs den fulde SBMI-rapport på siden med tekniske notater