Galgebakken helhedsplanudvalg, HPU

Et helhedsplanudvalg, eller et byggeudvalg, som det også kaldes nogle steder, nedsættes for at samle alle parter i byggesagen og sikre et godt samarbejde.

Udvalget nedsættes på et afdelingsmøde, når byggesagen begynder. Det består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, en projektleder fra BO-VEST og senere i processen det Rådgivningsfirma, der er knyttet til byggesagen. Der kan også blive udpeget ”særlige medlemmer", eksempelvis beboere med særlig interesse eller relevant faglighed. I store og komplicerede sager er det naturligt, at organisationsbestyrelsen også deltager med et antal repræsentanter.

I Galgebakken sidder lige nu afdelingsbestyrelsesrepræsentanter, en projektleder fra BO-VEST og så er Vridsløselille Andelsboligforening repræsenteret ved Vinie Hansen. 


Galgebakkens helhedsplansudvalg: 

Birthe Y. Nielsen - afdelingsbestyrelsesmedlem

Steen Søndergaard – afdelingsbestyrelsesmedlem

Thomas R. Rasmussen - afdelingsbestyrelsesmedlem

Peter Mortensen – afdelingsbestyrelsesmedlem

Zahir Bashir - afdelingsbestyrelsesmedlem

Lasse Crüger – afdelingsbestyrelsesformand

Vinie Hansen (VH) -formand, Vridsløselille Andelsboligforening

Kristian Overby - projektleder, BO-VEST

Du kan kontakte Galgebakkens helhedsplansudvalg på hpu@gbakken.dk

 

Læs kommissoriet for Helhedsplanudvalget

Du kan læse downloade og læse referater af helhedsplanudvalgets møder her. 

Kommunikationsgruppen under helhedsplanudvalget, HPU

Helhedsplanudvalget besluttede at nedsætte en kommunikationsgruppe, da NOVA5 arkitekter havde personaleudskifting i 2016 og netop mistede deres hidtige kommunikationskontaktperson.

Kommunikationsgruppen står nu, sammen med en kommunikationsmedarbejder fra BO-VEST, for kommunikationen til beboerne.

Læs kommissoriet for kommunikationsgruppen