Næste Byggeposten

Det næste nummer af Byggeposten udkommer efter HPU-møde 48, der afholdes den 5. februar 2018. Byggeposten vil samle op på 2018 to første måneders tiltag og udvikling i helhedsplanen.

Helhedsplanen for Galgebakken

Planlægningen af helhedsplanen for Galgebakken gik formelt set i gang i 2004, hvor de tekniske undersøgelser begyndte. Undersøgelserne foregik både inde og ude og havde blandt andet til formål at afdække, hvordan man kan forbedre indeklimaet i boligerne. Men også de udvendige aspekter af bebyggelsen - pergolaer, facader og gårdrum er med i renoveringens planer om forbedring og modernisering.

Følg med

På denne hjemmeside kan du følge med i arbejdet med helhedsplanen, læse mødereferater og orientere dig om detaljer i de forskellige del-elementer af renoveringsprojektet, som f.eks. havegruppens arbejde med udearealerne.
Læs også renoveringssagens nyheder

Interview med formand Lasse Wilson sommeren 2016 om renoveringen af Galgebakken.