Galgebakken - renoveringimage description

Interview med Lasse Wilson

Se videointerviewet med formand Lasse WilsonNyheder

12. september 2016

 Referat fra mødet mellem NOVA5, BO-VEST og Albertslund Kommune i maj. Mødet omhandlede dampspærrer.
Læs referatet

08. august 2016

Der har været nedsat en hurtigtarbejdende gruppe til arbejdet med alternativer til de ventilationsanlæg, der er bygget i de 3 prøvehuse.

Arbejdsgruppen har for nyligt fremlagt alternative løsningsforslag for HPU og temagruppen.

03. juni 2016

 Der er lavet to notater på det sidste, et om ventilation og et om facader. 

Se notatet om ventilation her

Se notatet om facader her

21. marts 2016

 Som vi orienterede jer om på `åbent hus´ dagene, har vi igangsat en screening af 25 krybekældre for kortlægning af skimmelsituationen. Undersøgelserne skal bruges i den byggetekniske argumentation, som vi skal præstere overfor Landsbyggefonden i forhold til en mulig økonomisk støtte til eventuelt etablering af omfangsdræn. Undersøgelserne varetages af SBMI. Der er kun behov for undersøgelser af krybekældrene i første omgang. Når vi har resultatet af undersøgelsen, bliver I orienteret her på hjemmesiden. SBMI arbejder efter følgende tidsplan (Tryk på linket her)


 

Indsæt nyt indhold her